Annonce téléphone portable, smartphone, fixe occasion à Tiznit

Samsung s5 2

Samsung s5

Téléphonie Tiznit 1 750 DH

SALM 3ndi whd samsung s5 . 4g . 16 GB ......n9i li bghah idoz 3ndi lmhal mrhba ...

14 Juillet
11:34